نوع خبر 
 
 
انتساب مدیر عامل جدید شرکت توسعه علوم زمین
انتساب آقای دکتر احمد زارعان به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توسعه علوم زمین

 

شنبه 19 اسفند 1396  6:11
منبع : انتساب مدیر عامل جدید شرکت توسعه علوم زمین

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 2 خرداد 1398  6:25:6
تعداد بازديد از اين خبر : 883